head
พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ความรู้เกี่ยวกับ KM | แผน KM ของ มจพ. |  นโยบาย KM ของ มจพ.  |  กิจกรรม KM ของ มจพ.  |  KM Portal  |   KM Multi Blog | e-Learning | e-Trining

forget pw | Signup
Untitled Document

แลกเปลี่ยนความรู้ด้วย Weblog = ชุมชนนักปฏิบัติการจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- เมษายน 2557

- กุมภาพันธ์ 2557

- ธันวาคม 2556

- พฤศจิกายน 2556

[more++]
- กองแผนงาน..
- สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี..
- ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ..
- สำนักหอสมุดกลาง..
- กองคลัง..
- ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์..
- คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์..
- กองงานพัสดุ..

[more++]
- ESN European Student Netw..

- ข้อมูล IPv6 Thailand..

- ประวัติศาสตร์ของประเทศต่า..

- Cirrusnetwork.net..

- สื่อ หนังสือพิมพ์..

- การบรรยายผ่านวีดีโอ..

- http://www.crescendoip.or..

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย..


[more++]

 

 

 

 

 

index
 

คณะครุศาตร์อุตสาหกรรม

 
แผนบริหารความต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คู่มือบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตนี้ เป็นแผนบริหารเพื่อให้การดาเนินงานขององค์กรสามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
: แผนบริหารความต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คู่มือบริหารค..

อ่านทั้งหมด 135 คน
 
หุ่นยนต์*้ภัย iRAP_FURIOUS นักศึกษา มจพ. คว้าแชมป์โลกสมัยที่ 7 จากการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก 2013
: ทีมหุ่นยนต์*้ภัย iRAP_FURIOUS นักศึกษา มจพ. คว้ารางวัลชนะเลิศแ..

อ่านทั้งหมด 187 คน
 
การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6
: การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 "วิศวกรรมและครุศาสตร์อุตสาหก..

อ่านทั้งหมด 174 คน
 
The 1st International Conference on Engineering Science and Innovative Technology (ESIT 2014)
: The 1st International Conference on Engineering Science and Innovative Technology (ES..

อ่านทั้งหมด 151 คน

 
Print
                   RSS FEED บทความ
academic ประเภทของหลักสูตร มจพ.
ประเภทของหลักสูตร มจพ.มีอยู่หลากหลาย ซึ่งเป็นข้อมูลให้ผู้สนใจได้ศึกษา

126
read
0
post
คำหลัก : การศึกษา
หมวดหมู่ : กองบริการการศึกษา ..
 โดย : กองบริการการศึกษา มจพ.
วันที่ :
30 เมษายน 2557    vote 0
academic บัตรประจำตัวนักศึกษา
บัตรประจำตัวนักศึกษา มี 3 แบบ

121
read
0
post
คำหลัก : KM ZONE,KM ZONE
หมวดหมู่ : กองบริการการศึกษา ..
 โดย : กองบริการการศึกษา มจพ.
วันที่ :
30 เมษายน 2557    vote 0
academic สรุปขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อ มจพ. ผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์
ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อ มจพ. ผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ ระดับ ปวช.-ปริญญาตรี

463
read
0
post
คำหลัก : นักศึกษา
หมวดหมู่ : กองบริการการศึกษา ..
 โดย : กองบริการการศึกษา มจพ.
วันที่ :
13 กุมภาพันธ์ 2557    vote 0
vill ขั้นตอนดำเนินการจัดอบรม/สัมมนา
ขั้นตอนดำเนินการจัดอบรม/สัมมนา

169
read
0
post
คำหลัก : จัดอบรม
หมวดหมู่ : กองคลัง..
 โดย : วิไล จินดามัย
วันที่ :
3 ธันวาคม 2556    vote 0

++ดูทั้งหมด

หน้า [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ]  [ ถัดไป ] ทั้งหมด 1 / 139
Print
thongvirat สรุปการจัดกิจกรรมการเล่าเรื่อง การเขียน SAR ของ สนอ.ครั้งที่ 1
ขอบคุณมาก นำไปพัฒนา เกมส์ ต่อได้ ลองไปเล่น game ที่เว็บผมดูได้
 
 โดย : ธงวิรัตน์ แก้วสำนึก วันที่ :11 กรกฏาคม 2556   
thongvirat การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กับหลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
มีประโยชน์ในด้านจัดการเรียนรู้มากๆ รถมือสอง และ ตรวจหวย
 
 โดย : ธงวิรัตน์ แก้วสำนึก วันที่ :11 กรกฏาคม 2556   
akomson เทคนิคการเป็นเลขานุการที่ประชุม (กองกลาง)
ขอบคุณมากๆ จะนำไปใช้กับ คาสิโนออนไลน์ เพราะมันแสดงถึงความมีระเบียบ casino online
 
 โดย : คมสรร อดิชนะพงษ์ วันที่ :11 กรกฏาคม 2556   
akomson สรุปการจัดกิจกรรมการเล่าเรื่อง การเขียน SAR ของ สนอ.ครั้งที่ 1
sbobet มีประโยชน์มากๆครับ ชอบจังเรื่องของตัวประกัน นึกถึง หนังใหม่ หลายๆเรื่องเลย
 
 โดย : คมสรร อดิชนะพงษ์ วันที่ :29 พฤษภาคม 2556   
chatchai21 การอบรม windows 7
คิดถึงบรรยกาศงานในวันนั้นมากครับ xxx อบอุ่นสุดๆเลย
 
 โดย : ฉัตรชัย ปีดานัง วันที่ :20 พฤษภาคม 2556   
thongvirat ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา มจพ. ฉบับที่ 285 ปักษ์แรก เมษายน 2556
ขอบคุณมากครับ casino holiday palace gclub
 
 โดย : ธงวิรัตน์ แก้วสำนึก วันที่ :10 พฤษภาคม 2556   

++ดูทั้งหมด

หน้า [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ]  [ ถัดไป ] ทั้งหมด 1 / 63
Print
academic ประเภทของหลักสูตร มจพ.
ประเภทของหลักสูตร มจพ.มีอยู่หลากหลาย ซึ่งเป็นข้อมูลให้ผู้สนใจได้ศึกษา

126
read
0
post
คำหลัก : การศึกษา
หมวดหมู่ : กองบริการการศึกษา ..
 โดย : กองบริการการศึกษา มจพ.
 แก้ไขวันที่ : 30 เมษายน 2557   
academic บัตรประจำตัวนักศึกษา
บัตรประจำตัวนักศึกษา มี 3 แบบ

121
read
0
post
คำหลัก : KM ZONE,KM ZONE
หมวดหมู่ : กองบริการการศึกษา ..
 โดย : กองบริการการศึกษา มจพ.
 แก้ไขวันที่ : 30 เมษายน 2557   
vill ขั้นตอนดำเนินการจัดอบรม/สัมมนา
ขั้นตอนดำเนินการจัดอบรม/สัมมนา

169
read
0
post
คำหลัก : จัดอบรม
หมวดหมู่ : กองคลัง..
 โดย : วิไล จินดามัย
 แก้ไขวันที่ : 3 ธันวาคม 2556   
orada การคิดวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ในสายงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

173
read
0
post
คำหลัก : การจัดการความรู้,กองแผนงาน,การคิดวิเคราะห์
หมวดหมู่ : กองแผนงาน..
 โดย : orada kriangsinyos
 แก้ไขวันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556   

++ดูทั้งหมด

หน้า [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ]  [ ถัดไป ] ทั้งหมด 1 / 34
Print
                      RSS FEED สมาชิก
 
z0001z
z0001z z0001z   z0001z
z0001z
[เพิ่มเติม]>>

berato170
Nakarin Tanataranit   berato170
BIG
[เพิ่มเติม]>>

ประพันธ์
ประพันธ์ สิงห์ชงค์   ประพันธ์
peter
[เพิ่มเติม]>>

กลุ่มงานรับเข้าศึกษา
Monthatip Yoocharoen   กลุ่มงานรับเข้าศึกษา
กลุ่มงานรับเข้าศึกษา
[เพิ่มเติม]>>

lookquit
พีรวุฒิ ศักดิ์พิสิษฐ์   lookquit
lookquit
[เพิ่มเติม]>>

orwasa
อรวสา ปั้นแตง   orwasa
orwasa pangtang
[เพิ่มเติม]>>


++ดูทั้งหมด

หน้า [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ]  [ ถัดไป ] ทั้งหมด1 / 114
index
 


กองแผนงาน ++ดูทั้งหมด

 
orada การคิดวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ

 โดย :
orada kriangsinyos
วันที่ :
26 พฤศจิกายน 2556

173
read
0
post
 
orada การจัดระบบสารสนเทศภายในกองแผนงาน (ครั้งที่ 2)

 โดย :
orada kriangsinyos
วันที่ :
23 พฤษภาคม 2555

4581
read
0
post
 
orada การจัดระบบสารสนเทศภายในกองแผนงาน (ครั้งที่ 1)

 โดย :
orada kriangsinyos
วันที่ :
22 พฤษภาคม 2555

4504
read
0
post
 
nutthanan คิดบวก ชีวิตเป็นสุข

 โดย :
nutthanan ninkomwong
วันที่ :
22 พฤษภาคม 2555

4445
read
1
post


สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ++ดูทั้งหมด

 
prachyanun วารสาร มจพ.ที่มี impact factor ในฐาน TCI พ.ศ.2554

 โดย :
ปรัชญนันท์ นิลสุข
วันที่ :
13 ธันวาคม 2555

2198
read
0
post
 
prachyanun ค่า Impact factor ปี 2553 ของวารสารใน มจพ.

 โดย :
ปรัชญนันท์ นิลสุข
วันที่ :
22 กันยายน 2554

8187
read
1
post
 
prachyanun รายชื่อวารสารไทยที่มีค่า Impact Factor

 โดย :
ปรัชญนันท์ นิลสุข
วันที่ :
4 กรกฏาคม 2553

12424
read
1
post
 
sunza การบริหารงานบุคคล

 โดย :
สุพัดชา ปัญจสมุทร
วันที่ :
25 กุมภาพันธ์ 2553

12763
read
1
post


ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ++ดูทั้งหมด

 
charlie2td การเลือกซื้อ tablat

 โดย :
วีระเชษฐ์ มะแซ
วันที่ :
10 กรกฏาคม 2555

4309
read
1
post
 
pongsaton เทคนิคการถ่ายรูปให้สวยงาม เท่ห์ๆ

 โดย :
kengkung KM
วันที่ :
25 กุมภาพันธ์ 2553

13627
read
7
post
 
warapornpakorno การใช้ความสามารถ L2 ของCPU ในWindows

 โดย :
ถนอม พนาวสันต์
วันที่ :
25 กุมภาพันธ์ 2553

12552
read
1
post
 
pongsaton ทริปง่ายๆสำหรับการใช้เมนูลัดในคอมพิวเตอร์

 โดย :
kengkung KM
วันที่ :
25 กุมภาพันธ์ 2553

12172
read
2
post


สำนักหอสมุดกลาง ++ดูทั้งหมด

 
pol ถ่ายทอดสดผ่านอินเทอร์เน็ตแบบประหยัด กับ RED5

 โดย :
จีระพล คุ่มเคี่ยม
วันที่ :
28 มิถุนายน 2555

4564
read
0
post
 
pol ตรวจสอบผู้สำเร็จการศึกษาจาก มจพ.

 โดย :
จีระพล คุ่มเคี่ยม
วันที่ :
16 มิถุนายน 2555

4282
read
0
post
 
pol จรรยาบรรณ บรรณารักษ์และนักสารสนเทศ พ.ศ. 2550

 โดย :
จีระพล คุ่มเคี่ยม
วันที่ :
15 มิถุนายน 2555

4878
read
0
post
 
pol ระบบเชื่อมต่อเครือข่ายทรัพยากรการเรียนรู้นานาชาติ

 โดย :
จีระพล คุ่มเคี่ยม
วันที่ :
25 พฤษภาคม 2555

4603
read
0
post


กองคลัง ++ดูทั้งหมด

 
vill ขั้นตอนดำเนินการจัดอบรม/สัมมนา

 โดย :
วิไล จินดามัย
วันที่ :
3 ธันวาคม 2556

169
read
0
post
 
satima การถ่ายทอดความรู้การปฏิบัติงานระบบเงินงบประมาณแผ่นดิน - ระบบ GFMIS

 โดย :
น.ส.สาธิมา ชลศิริ
วันที่ :
15 มีนาคม 2556

908
read
0
post
 
satima การถ่ายทอดความรู้การปฏิบัติงานระบบเงินงบประมาณแผ่นดิน - ระบบบัญชี 3 มิติ

 โดย :
น.ส.สาธิมา ชลศิริ
วันที่ :
15 มีนาคม 2556

762
read
0
post
 
vill วิธีปฏิบัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี /ขยายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ในระบบ 3 มิติ

 โดย :
วิไล จินดามัย
วันที่ :
31 กรกฏาคม 2555

7052
read
3
post


หน้า [ 1 2 3 4 5 6 7 ]  [ ถัดไป ] ทั้งหมด 1 / 7

 

 

 
Untitled Document


KM ZONE ศูนย์กลางการจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อร่วมกันเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
free web page hit counter

ใช้เวลาในการโหลดหน้านี้ 0.56 วินาที
54.234.147.84