head
พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ความรู้เกี่ยวกับ KM | แผน KM ของ มจพ. |  นโยบาย KM ของ มจพ.  |  กิจกรรม KM ของ มจพ.  |  KM Portal  |   KM Multi Blog | e-Learning | e-Trining

forget pw | Signup
Untitled Document

แลกเปลี่ยนความรู้ด้วย Weblog = ชุมชนนักปฏิบัติการจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ตุลาคม 2557

- กันยายน 2557

- สิงหาคม 2557

- เมษายน 2557

[more++]
- กองแผนงาน..
- สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี..
- ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ..
- สำนักหอสมุดกลาง..
- กองคลัง..
- ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์..
- คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์..
- กองงานพัสดุ..

[more++]
- ศูนย์แปลภาษาอังกฤษ..

- นักเรียน นักศึกษา..

- ข่าวบันเทิง รวมข่าวเกี่ยว..

- ประวัติศาสตร์ของประเทศต่า..

- Cirrusnetwork.net..

- QAKMUTNB Facebook..

- เว็บไซต์ภาควิชาการจัดการเ..

- Facebook ภาควิชาการจัดการ..


[more++]

 

 

 

 

 

index
 


เชิญชวนยื่นภาษีเงินได้ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเตอร์เน็ต
เชิญชวนยื่นภาษีเงินได้ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเตอร์เน็ต
โดย : สุธาสินี บุญประดิษฐ์ วันที่ : 18 มกราคม 2555 อ่าน : 6552     0 ความคิดเห็น
sutasinee

           ด้วยกรมสรรพากรได้เชิญชวนให้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91  เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายของผู้่เสียภาษีและภาครัฐ   ซึ่งปัจจุบันสามารถยื่นแบบได้ทุกกรณ๊ไม่ว่าจะมีภาษีขอคืนหรือมีภาษีที่ต้องชำระ สำหรับปีภาษี 2554 ภายในวันที่ 31 มี.ค. 55 (ตรงกับวันหยุดราชการ เลื่อนเป็นวันที่ 2 เม.ย. 55) โดยเข้าเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th หัวข้อ "ยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต" สำหรับปีภาษี 2554 กรมสรรพากรเปิดให้บริการรับชำระภาษีด้วยบัตรเครดิตของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หากประสงค์ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามที่ Call Center 1161 หรือ สำนักงานกรมสรรพากรพื่นที่กรุงเทพมหานคร 6 หมายเลขโทรศัพท์ 02-9113560-4 ต่อ 8015 , 9001

 
หมวดหมู่ : กองคลัง ...
คำหลัก :
กรมสรรพากร

Rating ( ให้คะแนน )
ไม่มี rate stars เรตติ้งเฉลี่ย : ไม่มี rate จาก 0 vote(ไม่พบความคิดเห็น)


หน้า []  ทั้งหมด 1 / 0

 

 

 
Untitled Document


KM ZONE ศูนย์กลางการจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อร่วมกันเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
free web page hit counter

ใช้เวลาในการโหลดหน้านี้ 0.16 วินาที