head
พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ความรู้เกี่ยวกับ KM | แผน KM ของ มจพ. |  นโยบาย KM ของ มจพ.  |  กิจกรรม KM ของ มจพ.  |  KM Portal  |   KM Multi Blog | e-Learning | e-Trining

forget pw | Signup
Untitled Document

แลกเปลี่ยนความรู้ด้วย Weblog = ชุมชนนักปฏิบัติการจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ตุลาคม 2557

- กันยายน 2557

- สิงหาคม 2557

- เมษายน 2557

[more++]
- กองแผนงาน..
- สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี..
- ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ..
- สำนักหอสมุดกลาง..
- กองคลัง..
- ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์..
- คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์..
- กองงานพัสดุ..

[more++]
- ศูนย์แปลภาษาอังกฤษ..

- นักเรียน นักศึกษา..

- ข่าวบันเทิง รวมข่าวเกี่ยว..

- ประวัติศาสตร์ของประเทศต่า..

- Cirrusnetwork.net..

- QAKMUTNB Facebook..

- เว็บไซต์ภาควิชาการจัดการเ..

- Facebook ภาควิชาการจัดการ..


[more++]

 

 

 

 

 

index
 


มจพ. จัดงานนัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 20
ผศ.สมชาย เวชกรรม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประธานดำเนินงานนัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดเผย
โดย : ขวัญฤทัย ศรีวัฒนพล วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2555 อ่าน : 5798     1 ความคิดเห็น
khwan

 

ถึงการจัดงานนัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2555  เวลา  08.30 - 16.00 น.  ณ บริเวณชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์   มีสถานประกอบการร่วมงานประมาณ  100  บริษัท  อัตราว่างรองรับประมาณ  10,000  อัตรา การจัดงานในครั้งนี้เป็นการร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กับกรมการจัดหางาน  กระทรวงแรงงาน และบริษัท มีดี อัพเกรด  จำกัด ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ     โดยศาสตราจารย์ ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดี มีนโยบายผลิตนักศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและตามความต้องการของตลาดแรงงาน
                โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยนักศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกของงานอาชีพ เป็นการแจ้ง ข้อมูลจากสถานประกอบการต่างๆ ให้นักศึกษาได้ทราบและเพื่อให้นักศึกษาได้สมัครงานจากสถานประกอบการโดยตรง ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและเสียเวลาในการเดินทางไปสมัครงาน ณ สถานประกอบการ กิจกรรมภายในงานมีหลากหลาย เช่น การฝึกอาชีพอิสระจากกรมการจัดหางาน สนุกกับการเล่นเกมส์ รับของรางวัลฟรีมากมาย ผู้ร่วมงานสามารถรับข้อมูลต่างๆ ได้ที่จุดลงทะเบียน สำหรับตำแหน่งงานในครั้งนี้จะเน้นสถานประกอบการตามสาขาวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนตำแหน่งงานที่เปิดรับทางสถานประกอบการแจ้งความจำนงเปิดรับจะมีทุกสาขา เช่น ภาษา สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ นิติศาสตร์ พาณิชยการ บัญชี เป็นต้น จุดเด่นของมหกรรมนัดพบแหล่งงานฯ ในการสมัครงานครั้งนี้ อยู่ที่สถานประกอบการที่เข้าร่วมงานส่วนใหญ่จะเป็นสายงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์การอาหาร ธุรกิจสารสนเทศ ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจการประกันภัย เป็นต้น ทั้งนี้ งานแนะแนวฯ จะดูแลและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาตลอดเวลา
                สอบถามรายละเอียดได้ที่     งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ มจพ. โทรศัพท์ 0-2587-4339 หรือ งานประชาสัมพันธ์ มจพ.  โทรศัพท์ 0-2586-9010, 0-2913-2615
 
 
หมวดหมู่ : กองกลาง ...
คำหลัก :
มจพ.

Rating ( ให้คะแนน )
ไม่มี rate stars เรตติ้งเฉลี่ย : ไม่มี rate จาก 0 vote
ทั้งหมด 1 ความคิดเห็น

 
apple_jaar
น่าสนใจมากอ่ะค่ะ
โดย : kanitta detsupa วันที่ :27 กุมภาพันธ์ 2555
 หน้า [ 1 ]  ทั้งหมด 1 / 1

 

 

 
Untitled Document


KM ZONE ศูนย์กลางการจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อร่วมกันเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
free web page hit counter

ใช้เวลาในการโหลดหน้านี้ 0.08 วินาที